Pomoc při řešení pojistných událostí

Naše společnost POJISTNÉ UDÁLOSTI, s.r.o. byla založena v roce 2001 s cílem vyplnit mezeru na pojistném trhu a to účinně spolupracovat s pojišťovnami při řešení - likvidaci pojistných událostí, zvláště při a po kalamitních událostech, kdy pojišťovny vlastními silami těžko zvládají vysoký počet škod.
Po 11 letech na pojistném trhu jsme rozšířili svoji činnost i o službu pomoci klientům při řešení sporných pojistných plnění, tzn. zastupování klientů ve sporech s pojišťovnami.

Nejsme sice znalecká kancelář, ale v naší společnosti pracují lidé s přímými zkušenostmi s likvidacemi pojistných událostí v pojišťovnách. Spolupracujeme se specializovanými právníky, či odborníky na jednotlivé obory. V rámci naší společnosti jsme pro vás schopni zpracovat pojistné události ve všech odvětvích pojistného trhu.

Služby pro pojišťovny

Jsme schopni zpracovat jak kompletní pojistnou událost (myšleno od prvotní prohlídky až po celkový výčet škody), tak pouze administrativní zpracování škody (dle prohlídky nebo úvodního jednání vašeho pracovníka dožádat od klienta potřebné doklady a provést výpočet náhrady).

Zastupování klientů pojišťoven

Jsme schopni Vás zastupovat v jakékoliv fázi rozpracovanosti pojistné události. Můžeme být účastni spolu s Vámi už od prvotní prohlídky pojišťovny (pokud od počátku očekáváte případný spor s pojišťovnou o příčině či vzniku pojistné události). Rovněž tak jsme schopni vstoupit do pojistné události v kterékoliv fázi řešení, pokud nabudete pocit, že se likvidace neubírá správným směrem. Vždy po nastudování pojistné události řešíme náš vztah s klientem přesně specifikovaným smluvním vztahem. Seznámení se se spisovým materiálem je pro klienty vždy zdarma.

Galerie pojistných událostí

Kontaktujte nás

Jméno:
Telefon:
E-mail:
Telefon/fax: 602 381 320
E-mail: info@pojistneudalosti.cz
Pojistné události
Elišky Junkové 1426/4
102 00 Praha 10
IČO: 25740822
DIČ: CZ25740822
Zapsána Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65968